ผลงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างอาคารโรงงาน